Media

SAMEN ÉÉN AMSTERDAM evenement op de Dam

Aanstaande zondag 25 september van 12:00 uur tot 16:00 uur wordt er op De Dam  een evenement georganiseerd, SAMEN ÉÉN AMSTERDAM – met hart en ziel. Vele organisaties met verschillende achtergronden en religies uit heel Amsterdam hebben met elkaar samengewerkt om deze dag mogelijk te maken. In een tijd waar soms de nadruk juist heel erg wordt gelegd op problemen en moeilijkheden, willen wij laten zien hoe diversiteit op een positieve manier samen gaat.

Samen aan de slag

Zondagochtend begint de groep al in alle vroegte aan het bouwen van een bijzonder kunstwerk van bamboe domes (koepels) onder begeleiding van kunstenaar Antoon Versteegde. Door middel van elastieken worden de stokken aan elkaar gebonden en tot één geheel gemaakt. Op dezelfde manier maakt elk individu in de stad op zijn eigen bijzondere manier deel uit van één Amsterdamse samenleving. De activiteiten van de rest van de dag zullen in deze grote domes plaatsvinden.

Om 12 uur opent Presentatrice Camie Bonger het programma met onder andere toespraken en een schreeuw voor vrede, het thema van het evenement van dit jaar.  Deze zondag is namelijk tevens de laatste dag van de Vredesweek die voor de vijftigste maal georganiseerd wordt. De rest van de middag treden er diverse groepen op. Zo voeren verschillende dansgroepen een culturele dans op, wordt er bijzondere muziek gemaakt, met elkaar gezongen en is er aandacht voor het Veiligheidspact. Aan het einde van de dag wordt met iedereen Give Peace a chance en We are the World gezongen als afsluiting.

Contact maken

Naast het podiumprogramma is er volop gelegenheid om kennis te maken met de deelnemende organisaties. Ook worden er activiteiten voor kinderen georganiseerd.

Al met al is het doel van de dag om mensen in Amsterdam – zo verscheiden als we zijn – met elkaar te verbinden en een plek te bieden waar kruisbestuivingen ervoor zorgen dat we van elkaar kunnen leren en elkaar beter leren kennen en dus ook begrijpen.

Vorig jaar op zondag 4 oktober opende Burgemeester Van der Laan de eerste Samen één Amsterdam bijeenkomst. Dit jaar dus de tweede versie rondom het thema vrede.

Op www.SamenEenAmsterdam.nl vindt u meer informatie over de deelnemende organisaties, het programma en de organisatie.